Česká škola Dublin vznikla v roce 2014 jako soukromá iniciativa dvou maminek, kterým v irském Dublinu citelně chyběla organizace, jež by se systematicky zabývala vzděláváním česky mluvících dětí, podporou češtiny a české kultury vůbec.

Vzhledem k zaměření České školy Dublin je jedním z našich hlavních cílů prohloubení znalosti českého jazyka, jeho aktivní používání v nejrůznějších situacích a tím jeho přirozené ovládnutí. Nemůže být ovšem cílem bezvýhradným a při stávajících časových dotacích není ani stoprocentně reálně možným. Důležitější je proto především vypěstovat v dětech kladný postoj k mateřskému jazyku, aby jej uměly přijmout jako něco přirozeného, důležitého a přínosného. Kromě toho jim program hravou a zábavnou formou představí českou kulturu a dějiny a pomůže tak rozvíjet a upevňovat jejich identitu. Chceme v rozsahu dětských možností přispívat k předávání českého kulturního dědictví, tradic, ale zároveň pomáhat dětem poznávat, pochopit a respektovat odlišné tradice a kultury.