Přihláška do České školy Dublin 2020/2021

  • Post author:
Přihlašovat můžete předškoláky od tří do šesti let a do školních kurzů pak děti, které nejpozději 1.9.2020 dovrší věk šesti let. Výuka probíhá v sobotu dopoledne v Dublinu 14. Letos otevíráme první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou třídu. Od první třídy výše je třeba, aby dítě mělo dobrou aktivní češtinu a do vyšších ročníků lze dítě přihlásit pouze po zvládnutí učiva těch předchozích. Přihlašujete-li sourozence, zaregistrujte, prosím, každého zvlášť. Prosíme, aby přihlášku vyplnili jen vážní zájemci o výuku v České škole Dublin. Nejedná se o orientační průzkum zájmu o naše kurzy, ale o co nejpřesnější určení počtu žáků na příští školní rok. Uzávěrka přihlášek je 31.5.2020

Elektronická registrace do kurzů České školy Dublin pro školní rok 2020/2021 zde