Prezenční výuka zahájena!

Vážení rodiče, přátelé školy

s potěšením oznamujeme, že nám po dlouhodobém vyjednávání s Ballyroan Community and Youth Centre a pečlivých přípravách včetně obstarávání požadovaných dokumentů z HSA (Health and Safety Authority) bylo vydáno povolení částečně zahájit prezenční výuku. 

Dublin se momentálně nachází v tzv. Level 5 protikoronových opatření. Česká škola Dublin získala oficiální povolení od HSA dále pokračovat v prezenční výuce v nezměněné podobě. Jsme zařazeni mezi esenciální služby v podkategorii Vzdělávání.

Novým podmínkám jsme museli přizpůsobit celou výuku a přikročit k mnoha opatřením a změnám, doufejme dočasným. 

Školní část:

Zahájila výuku dne 3.10.2020. 

Předškolní část: 

Prozatím nám bylo umožněno rozběhnout jen nultý ročník dne 17.10.2020. Zbývající dvě skupinky starších a mladších předškoláků, v prvním pololetí nemohou být z kapacitních důvodů otevřeny. Dle situace plánujeme tyto kurzy otevřít v druhém pololetí, tedy v únoru 2021. 

Družinka:

Dočasně zrušeno

Dramatický, pěvecký kroužek

Dočasně zrušeno